Kalastusalue

Kalastusalue on lakisääteinen yhteistyöelin, jonka päämääränä on edistää toimialueensa kalataloutta. Kalastusalueeseen voi kuulua yhden tai useamman kunnan alueella olevia vesiä, jotka muodostavat kalataloudellisesti yhtenäisen alueen ja joiden kalastusoloja järjestettäessä on asianmukaista soveltaa yhtenäisiä toimenpiteitä. Kaikkiaan Suomessa on 226 kalastusaluetta. Kalastusalueen muodostavat sen jäsenet, joita ovat vesialueiden omistajat sekä ammatti- ja virkistyskalastusta edustavat tahot.

Lounais-Suomen kalastusalue

  • Turun seudun sisävedet Somerolta - Mynämäelle (20 kunnan alueella)
  • Vesialueita 1 700 ha. Paimionjoki, Aurajoki, Raisionjoki, Hirvijoki, Mynäjoki, Laajoki, Elijärvi, Savojärvi, Littoistenjärvi
  • Rajoittuu Someron-, Salon seudun-, Paimionselän-, Airiston-Velkuan-, Laitilan-, Pyhäjärven- ja Loimijoen kalastusalueisiin

Ajankohtaista


Uuden kalastuslain mukaan lohikalojen lohi, taimen ja vaellussiika syysrauhoitus on syyskuun alusta marraskuun loppuun. Rauhoitus astui vuonna 2016 voimaan myös Halistenkoskella ja sen alapuolella Martinsiltaan asti. Tuoksi ajaksi myös kalastusalueen luvanmyynti keskeytetään. 

Liedon Nautelankoskella voi kalastaa rauhoitusaikana kirjolohta. Kaikki taimenet pitää kuitenkin vapauttaa.


Uuden kalastuslain mukaan rasvaevällinen taimen on Etelä-Suomen sisävesillä rauhoitettu kokonaan, ja rasvaeväleikatun taimenen alamitta on 50 cm. Kalastuslain mukaan alamittainen tai rauhoitettu kala pitää vapauttaa vaikka se olisi huonossa kunnossa tai kuollut.