Kalastusalue

Kalastusalue on lakisääteinen yhteistyöelin, jonka päämääränä on edistää toimialueensa kalataloutta. Kalastusalueeseen voi kuulua yhden tai useamman kunnan alueella olevia vesiä, jotka muodostavat kalataloudellisesti yhtenäisen alueen ja joiden kalastusoloja järjestettäessä on asianmukaista soveltaa yhtenäisiä toimenpiteitä. Kaikkiaan Suomessa on 226 kalastusaluetta. Kalastusalueen muodostavat sen jäsenet, joita ovat vesialueiden omistajat sekä ammatti- ja virkistyskalastusta edustavat tahot.

Lounais-Suomen kalastusalue

  • Turun seudun sisävedet Somerolta - Mynämäelle (20 kunnan alueella)
  • Vesialueita 1 700 ha. Paimionjoki, Aurajoki, Raisionjoki, Hirvijoki, Mynäjoki, Laajoki, Elijärvi, Savojärvi, Littoistenjärvi
  • Rajoittuu Someron-, Salon seudun-, Paimionselän-, Airiston-Velkuan-, Laitilan-, Pyhäjärven- ja Loimijoen kalastusalueisiin

Ajankohtaista

Koskikalastuslupien myynti Halisten Myllärintalolla päättyy, mutta Halistenkosken lupia saa edelleen mobiililupien lisäksi Halistuvan grillikioskilta (ks. Kalastus).

Uuden kalastuslain mukaan lohikalojen lohi, taimen ja vaellussiika syysrauhoitus on syyskuun alusta marraskuun loppuun. Rauhoitus astuu vuonna 2016 voimaan myös Halistenkoskella ja sen alapuolella Martinsiltaan asti. Tuoksi ajaksi myös kalastusalueen luvanmyynti keskeytetään.

Liedon Nautelankoskelle haetaan mahdollisesti osittaista vapautusta syysrauhoituksesta, mutta asiasta ei ole vielä tehty hakemusta ELY-keskukseen joka asian lopullisesti päättää.


Muista myös taimenen jälleen uudet alamitat vuonna 2016. Tästä lähtien rasvaevällinen taimen on Etelä-Suomen sisävesillä rauhoitettu kokonaan, ja rasvaeväleikatun taimenen alamitta on 50 cm. Kalastuslain mukaan alamittainen tai rauhoitettu kala pitää sanktion uhalla vapauttaa vaikka se olisi huonossa kunnossa tai kuollut.