Hankkeet

Yläneen järvihanke

Lounais-Suomen kalastusalue koordinoi Yläneen järvihanketta, jossa oli mukana kolme järveä, Elijärvi, Lampsijärvi ja Mynäjärvi. Kalastusalue oli mukana jo hankkeen esiselvitysvaiheessa jossa selvitettiin muun muassa järvien kalastoa, vesikasvillisuutta ja hajakuormitusta. Toteutusvaihe kesti vuoden 2006 loppuun. Elijärvellä niitettiin vesikasvillisuutta pariin otteeseen, lisäksi toteutettiin kaikilla järvillä pienimuotoisia kunnostusruoppauksia sekä ojakatkoksia ja laskeutusaltaita hajakuormituksen kuriin saattamiseksi.

Muita hankkeita

Lounais-Suomen kalastusalue on ollut mukana lukuisissa kotimaisissa ja myös kansainvälisissä vesistöhankkeissa. Koordinoimme Kemiön Pitkäjärven esiselvityshanketta, jossa selvitettiin järven kalakanta, vesikasvillisuus, veden laatu, sedimentin laatu sekä hajakuormitus. Esiselvitysten pohjalta Pitkäjärvenyhdistys on hakemassa rahoitusta järven kunnostukseen.

Kansainvälinen yhteistyöhankkeemme oli Espanjan Murcian alueellisen maaseutuyhdistys Integralin kanssa. Tämän Riverlinks-hankkeen tavoitteena oli kehittää jokiympäristön suojelua, virkistyskäyttöä ja jokiin liittyvää turismia ja samalla lisätä tietämystä siitä, miten nämä asiat on eri puolilla Eurooppaa järjestetty. Espanjasta kohteena oli Murcian alueen läpi virtaava Segura-joki ja Turun seudulta Aurajoki.