Palvelut

Kalastusaluetoiminnalle asetettujen tehtävien lisäksi Lounais-Suomen kalastusalue on suunnitellut ja toteuttanut useita kala- ja rapukantoihin sekä vesistökunnostuksiin liittyviä hankkeita.

Yhteistyötahojemme kanssa pystymme toteuttamaan kattavaa vesistöjen tilaan sekä kala- ja rapukantoihin kohdistuvaa tutkimusta ja suunnittelua.

  • Kalastoselvitykset
  • Ravustoselvitykset
  • Hoitokalastukset
  • Kalastuksen suunnittelu ja ohjaus
  • Kala- ja rapuvesien käyttö- ja hoitosuunnitelmat
  • Vesistökunnostussuunnitelmat
  • Luonnonmukaiset kalatiet
  • Hankkeiden koordinointi
  • Kalastuskurssit
  • Koulutus

Ota yhteyttä!